ชมภาพในอดีตของลำไย ที่ประจักษ์ชัย ค้นกรุมาโชว์ พร้อมเผยค่าตัวให้รู้วัดพระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตองแคปชั่นทำบ… Read More