The 5-Second Trick For ปฏิทินล้านนา 2565

ชมภาพในอดีตของลำไย ที่ประจักษ์ชัย ค้นกรุมาโชว์ พร้อมเผยค่าตัวให้รู้

วัดพระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง

แคปชั่นทำบุญ วันวิสาขบูชา ภาษาเหนือ

วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จึงได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับการผลิตฟักทองพันธุ์ไข่เน่าให้มีคุณภาพดี ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่น ร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภูมิปัญญา ล้านนาฤกษ์ยาม ล้านนา วันดีวันเสีย

ฤกษ์ยาม ล้านนา วันดีวันเสียวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

วัดศรีอุทุมพร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

ยกเว้นงานแต่งงาน ส่งต้วเจ้าสาว ปฏิทินล้านนา 2565 ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *